4P Marketing

4P Marketing

4P marketing czyli zarządzanie wieloma strategiami marketingowymi może być wyzwaniem, ale części 4P marketingu działają jak użyteczna siatka bezpieczeństwa – nie wspominając już o tym, że brzmią jak początek lekcji w przedszkolu.

Rozwijaj swój biznes dzięki automatyzacji marketingu i dowiedz się jak 4P obejmują wszystkie podstawy marketingu, z którymi jesteś już zaznajomiony. Idea polega na stworzeniu łatwej i mnemotechnicznej metody zapamiętywania podstaw; kiedy utkniesz lub będziesz miał wątpliwości co do decyzji strategicznej, właśnie wtedy musisz wrócić do podstaw.

Zobacz także: Jak pozyskać klientów? Pozycjonowanie stron Kraków Lead Sprzedażowy: Klucz do Skutecznego Rozwoju Biznesu Pozycjonowanie stron internetowych
4P Marketing

4P marketingu – czym są?

Ekonomista z początków XX wieku, Neil H. Borden, jako pierwszy wprowadził pojęcie „marketing mix”, które dziś znamy jako 4P marketingu. Podczas swoistego marketingowego przełomu w latach 40., równolegle do rozwoju teorii marketingu, Borden zaproponował dość skomplikowaną listę elementów niezbędnych dla skutecznego marketingu. W kolejnych dekadach jego pomysły okazały się trafne, a w latach 60. jego lista została uproszczona do „4P” dla łatwiejszego dostępu. Chociaż Borden nie mógł przewidzieć postępów technologicznych- tym bardziej pojęcia marketing internetowy – następnego półwiecza, rdzeń jego przesłania nadal pomaga marketerom we wszystkich branżach.

4P marketingu to:

 • Produkt: jak dobrze twoje towary lub usługi zaspokajają zapotrzebowanie
 • Cena: jak twoje ceny odpowiadają potrzebom konsumentów, postrzeganej wartości i kosztom produkcji
 • Miejsce: gdzie twoje produkty są sprzedawane (i reklamowane) w stosunku do twoich docelowych klientów
 • Promocja: jak podnosisz świadomość swojego produktu, w tym reklamę i działania PR

Chociaż metody mogły się zmienić od czasów Neila Bordena, jego pomysły pozostają w sercu dobrego marketingu. Poniżej przyjrzymy się czterem P marketingu indywidualnie, a ja podzielę się zmodernizowanymi najlepszymi praktykami i przykładami, aby pomóc ci zrozumieć całość obrazu.

Zasady te mogą także pomóc w zwiększeniu sprzedaży w sklepie internetowym.

4P Marketing
4P Marketing

Produkt, Cena, Miejsce i Promocja

4P Marketingu – Produkt

Produkt, rozumiany szeroko jako oferta obejmująca również usługi, stanowi fundament każdej strategii marketingowej. Ważne jest to to, że nie strategia marketingowa jest kształtowana przez produkt, lecz produkt jest punktem wyjścia dla wszelkich działań marketingowych.

Nie ma tu znaczenia czy są to działania w zakresie social mediów czy też pozycjonowania stron internetowych.

Historia marketingu zna wiele przykładów, gdzie nawet najbardziej nieoczekiwane produkty, takie jak słynne kamienie dla zwierząt domowych, stały się sukcesem dzięki pomysłowym strategiom. Podstawowym wymogiem, jaki musi spełniać produkt, jest zaspokajanie potrzeb konsumentów, zarówno tych realnych, jak i tych wyobrażonych. Produkty mogą zaspokajać praktyczne potrzeby codzienne, jak żywność czy artykuły higieniczne, ale równie ważna jest ich rola w spełnianiu potrzeb emocjonalnych, takich jak poczucie statusu czy tożsamości. Doskonałym przykładem są ekskluzywne zegarki, które służą nie tylko do odmierzania czasu, ale także jako symbol statusu społecznego.
Idealny produkt wypełnia lukę na rynku, odpowiadając na niespełnione potrzeby, których aktualna oferta rynkowa nie zaspokaja. Przedsiębiorcy zastanawiają się jak pozyskać nowych klientów? W erze cyfrowej, wiele innowacyjnych produktów powstaje dzięki postępowi technologicznemu, otwierając nowe możliwości i rozwiązania, które dotąd nie były możliwe. Nie mniej ważne jest jednak doskonalenie istniejących produktów lub skupienie się na niszach rynkowych.
Podczas rozwijania istniejącego produktu lub tworzenia nowej linii, kluczowe jest zrozumienie i adresowanie „punktów bólowych” docelowych klientów. Zrozumienie problemów, frustracji czy niedogodności, które produkt ma rozwiązać.
Od drobnych uciążliwości, jak trudności z porannym wstawaniem, po poważne zagrożenia, takie jak ryzyko pożaru. Skuteczny produkt odpowiada na konkretne potrzeby i problemy konsumentów, przynosząc im realną wartość.

Ważne

W końcu musisz sprawić, by twój produkt wyróżniał się na tle konkurencji. Nawet jeśli stworzysz oryginalny i udany produkt, nie minie długo, zanim rywal wprowadzi na rynek produkt naśladowczy. Co gorsza, może wprowadzić jeszcze lepszą wersję.

W zatłoczonym rynku musisz dodać coś ekstra, aby zachęcić ludzi do wybrania ciebie zamiast twojej konkurencji. Te specjalne funkcje powinny służyć jakiemuś innemu punktowi bólowemu, nawet czemuś powierzchownemu. Przykład – twoi konkurenci nie oferują swoich produktów w kolorze niebieskim, więc ty robisz swoje w niebieskim.

4P Marketingu czyli Cena

Strategiczne ustalanie cen pełni kluczową rolę nie tylko w generowaniu zysków, ale również w osiąganiu szerszych celów biznesowych. Może to obejmować penetrację nowych rynków, budowanie lojalności wśród klientów, czy pozycjonowanie marki jako ekskluzywnej lub dostępnej cenowo. Podstawową zasadą jest, aby ceny pokrywały wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności, choć istnieją okoliczności pozwalające na pewne odstępstwa, takie jak:

– Posiadanie szerokiej gamy produktów, z których niektóre generują wystarczające zyski, by umożliwić eksperymentowanie cenowe w innych liniach produktowych.
– Tymczasowa sprzedaż produktów poniżej kosztów produkcji w celu zdobycia udziałów na nowym rynku lub segmencie.

Cena ma bezpośredni wpływ na postrzeganie marki przez konsumentów. Aby marka była kojarzona z luksusem lub ekskluzywnością, konieczne może być ustalenie cen na poziomie, który odzwierciedla te wartości. Z drugiej strony, pozycjonowanie się jako marka oferująca wartość za rozsądną cenę na rynku zdominowanym przez drogie produkty może przyciągnąć grupę klientów poszukujących bardziej przystępnych opcji.
Różnorodność strategii cenowych daje przedsiębiorcom szerokie możliwości dostosowania cen do specyficznych celów biznesowych i rynkowych. Niektóre z tych strategii, jak „skimming” czy „premium decoy pricing”, nie koncentrują się wyłącznie na maksymalizacji zysków, ale są projektowane tak, aby sprostać konkretnym wyzwaniom rynkowym lub operacyjnym.

Miejsce to kolejna część formuły 4P

Odkryj miejsca zakupów preferowane przez Twoją specyficzną grupę odbiorców. Różnorodność platform zakupowych, takich jak Amazon, Allegro, czy sklepy fizyczne, przyciąga różne typy klientów. Skupienie się na precyzyjnie określonej grupie docelowej ułatwia ich lokalizację i pozwala unikać nieefektywnego wykorzystania środków na marketing skierowany do nieodpowiednich segmentów.

Początek tego procesu wymaga dogłębnej analizy demograficznej. Takie jak wiek, płeć, dochody, położenie geograficzne itd., oraz psychograficznej (styl życia, cechy charakteru, przekonania, wartości itd.) Twoich potencjalnych klientów. Taka analiza dostarcza również cennych informacji o ich preferencjach zakupowych, co umożliwia optymalizację kanałów dystrybucji i metod promocyjnych. Należy także zwrócić uwagę na preferencje zakupowe celowanej grupy, czyli czy faworyzują oni zakupy internetowe, czy też preferują tradycyjne sklepy. W zależności od specyfiki branży oraz preferencji klientów, może okazać się konieczne dostosowanie strategii między środowiskiem online a offline.
Dostępne kanały reklamowe są zróżnicowane, co pozwala dostosować działania marketingowe do każdego segmentu klienta i dostępnego budżetu.
Warto również rozważyć, które platformy mediów społecznościowych są popularne wśród Twoich klientów. Jakie miejsca publiczne odwiedzają, które blogi i portale czytają, a także z których wyszukiwarek korzystają. Zlokalizowanie Twojej grupy docelowej jest fundamentalnym krokiem, który umożliwia późniejsze nawiązanie z nią kontaktu, prowadząc do ostatniego kluczowego elementu strategii.

Promocja – bez niej marketing 4P nie istnieje

Promocja jest kluczowym elementem strategii marketingowej, obejmującym szerokie spektrum działań od reklamy, poprzez eventy, po bezpośrednie promocje. To właśnie promocja umożliwia firmom zwiększenie rozpoznawalności marki oraz przyciągnięcie nowych klientów poprzez podkreślanie unikatowych korzyści oferowanych przez produkty.

Reklama stanowi podstawę działań promocyjnych, będąc niezbędnym narzędziem dla większości przedsiębiorstw. Skuteczna reklama bezpośrednio komunikuje z potencjalnymi klientami, prezentując rozwiązania, które oferuje produkt lub usługa. Ważne jest, aby reklama skupiała się na kluczowych problemach, które rozwiązuje produkt, potencjalnie dodając element pilności lub znaczenia. Projektowanie reklam to także szansa na rozwój marki. Wybór odpowiednich elementów wizualnych, kolorystyki, języka i typografii ma istotny wpływ na postrzeganie marki przez konsumentów. Percepcja ta ma z kolei wpływ na decyzje zakupowe, szczególnie gdy marka promuje unikatową tożsamość lub stosuje ekskluzywne strategie cenowe. Nie można zapominać o znaczeniu mocnego wezwania do działania, które powinno zamykać każdą reklamę.
Oferty, takie jak kody rabatowe wysyłane w newsletterach, mogą zwiększyć liczbę subskrypcji. Kluczowe jest zrozumienie preferencji promocyjnych docelowej grupy klientów.

Podsumowując

Integracja wszystkich czterech elementów marketingu (produkt, cena, miejsce, promocja) jest fundamentem skutecznej strategii. Na przykład koszt produkcji produktu powinien mieć wpływ na jego cenę, a wybór kanałów dystrybucji na strategie promocyjne. Harmonijne połączenie tych aspektów zapewnia spójność i efektywność działań marketingowych.

„4P” są podzielone tylko po to, aby były łatwiejsze do zrozumienia, ale w praktyce są nierozłączne. Planując swoją ogólną strategię marketingową, nie zaniedbuj żadnego obszaru. Rozważ, jak wybory, które podejmujesz dla jednego, wpłyną na inne i dąż do strategii marketingowych, łącząc wszystkie cztery obszary naraz.

Dobry marketing ma na celu pozyskanie jakościowych leadów, które wypełnią lejek sprzedażowy i przy odpowiednim badaniu potrzeb klienta doprowadzą w końcu do zyskownej sprzedaży.

FAQ

1. Co to jest 4P marketingu?

4P marketingu, znane również jako marketing mix, to koncepcja stworzona przez Neila H. Bordena. Składa się z czterech podstawowych elementów: Produkt, Cena, Miejsce i Promocja, które razem tworzą kompleksową strategię marketingową.

2. Jakie są elementy 4P marketingu?

Produkt: Obejmuje towary lub usługi oferowane przez firmę, które mają zaspokajać potrzeby konsumentów.
Cena: Odnosi się do strategii cenowej, która uwzględnia koszty produkcji, wartość dla konsumenta oraz konkurencyjność na rynku.
Miejsce: Dotyczy kanałów dystrybucji i lokalizacji, gdzie produkty są sprzedawane i promowane.
Promocja: Obejmuje wszystkie działania mające na celu zwiększenie świadomości o produkcie, w tym reklamy, promocje sprzedaży, PR i marketing bezpośredni.

3. Jakie są zalety stosowania 4P marketingu?

Kompleksowość: Pokrywa wszystkie kluczowe aspekty strategii marketingowej.
Łatwość zapamiętywania: Prostota koncepcji ułatwia jej stosowanie w praktyce.
Elastyczność: Może być stosowana w różnych branżach i dla różnych produktów.
Spójność strategii: Pomaga w tworzeniu spójnych i zintegrowanych działań marketingowych.

4. Jakie są najlepsze praktyki w zarządzaniu produktem?

Zrozumienie potrzeb konsumentów: Produkt powinien odpowiadać na konkretne potrzeby i problemy klientów.
Innowacyjność: Wprowadzanie nowych funkcji i udoskonaleń, które wyróżnią produkt na tle konkurencji.
Testowanie rynku: Przed wprowadzeniem na rynek warto przetestować produkt w mniejszej skali, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia.

5. Jakie są strategie cenowe w 4P marketingu?

Skimming (spijanie śmietanki): Ustalanie wysokich cen początkowych, aby maksymalizować zyski z segmentu klientów gotowych zapłacić więcej.
Penetracja rynku: Ustalanie niskich cen, aby szybko zdobyć dużą część rynku.
Premium pricing: Ustalanie wysokich cen, aby podkreślić ekskluzywność i wysoką jakość produktu.
Psychological pricing: Stosowanie cen kończących się na 99 groszy, aby cena wydawała się niższa niż w rzeczywistości.

6. Jak wybrać odpowiednie miejsce dla dystrybucji produktów?

Analiza grupy docelowej: Zrozumienie, gdzie Twoi klienci najchętniej dokonują zakupów (online, w sklepach fizycznych, na targach).
Kanały dystrybucji: Wybór odpowiednich kanałów, takich jak sklepy internetowe, platformy e-commerce (np. Allegro, Amazon), sklepy stacjonarne.
Lokalizacja: Strategiczne umiejscowienie sklepów, punktów sprzedaży i magazynów, aby zminimalizować koszty logistyczne i zapewnić łatwy dostęp do produktów.

7. Jakie są skuteczne strategie promocji?

Reklama: Wykorzystanie mediów tradycyjnych (TV, radio, druk) oraz cyfrowych (social media, reklamy online) do zwiększenia świadomości marki.
Public Relations (PR): Budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez relacje z mediami, sponsorowanie wydarzeń i angażowanie się w społeczności.
Promocje sprzedaży: Stosowanie kuponów rabatowych, ofert specjalnych, programów lojalnościowych, aby zwiększyć sprzedaż.
Marketing bezpośredni: Bezpośrednia komunikacja z klientami poprzez e-maile, SMS-y, telemarketing, aby promować produkty i oferty.

8. Jakie są przykłady zastosowania 4P marketingu w praktyce?

Produkt: Firma Apple wprowadza innowacyjne funkcje w swoich produktach, co wyróżnia je na tle konkurencji.
Cena: Sklep internetowy oferuje produkty w promocyjnych cenach podczas Black Friday, aby przyciągnąć nowych klientów.
Miejsce: Firma odzieżowa otwiera sklepy w centrach handlowych oraz prowadzi sprzedaż online, aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.
Promocja: Marka kosmetyczna prowadzi kampanie reklamowe na Instagramie i współpracuje z influencerami, aby zwiększyć rozpoznawalność swoich produktów.

9. Jakie są wyzwania związane z zarządzaniem 4P marketingu?

Zintegrowanie działań: Konieczność spójnego zarządzania wszystkimi czterema elementami, aby tworzyć skuteczne strategie.
Adaptacja do zmian rynkowych: Szybkie dostosowanie strategii marketingowej do dynamicznych zmian na rynku i preferencji konsumentów.
Konkurencja: Rywalizacja z innymi firmami, które również stosują zaawansowane strategie marketingowe.

10. Jakie są korzyści z automatyzacji marketingu w kontekście 4P?

Efektywność: Automatyzacja procesów marketingowych pozwala na szybsze i bardziej efektywne działania.
Personalizacja: Możliwość tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
Analiza danych: Automatyczne zbieranie i analiza danych umożliwia lepsze zrozumienie zachowań klientów i optymalizację strategii marketingowych.

Zobacz także:

 1. Jak pozyskać klientów?
 2. Pozycjonowanie stron Kraków
 3. Lead Sprzedażowy: Klucz do Skutecznego Rozwoju Biznesu
 4. Pozycjonowanie stron internetowych
 5. Sprzedaż komplementarna – Cross Selling
 6. Audyt SEO
 7. Badanie Potrzeb Klienta: Jak Wpływa na Proces Sprzedaży
 8. Jak Zwiększyć Sprzedaż w Firmie? – Sekrety Efektywnego Rozwoju Biznesu
 9. Jak pozyskać klientów?
 10. Potencjalny klient – Jak go zidentyfikować, zainteresować i przekształcić w klienta docelowego
 11. Jak zwiększyć sprzedaż
 12. Marketing internetowy
 13. Szkolenia sprzedażowe: Kompleksowy przewodnik po kursach i technikach sprzedaży
 14. Kampania produktowej Google Ads – kompleksowy przewodnik
 15. Ile kosztuje reklama w internecie? Przewodnik po kosztach działań reklamowych online
 16. Jak skutecznie poprawić wyniki sprzedaży: Kompleksowy przewodnik
 17. 4P Marketing
 18. Jak skutecznie pozyskać klienta na usługi
 19. Follow up co to jest: Czyli wiadomości follow-up
 20. Google PLA: Mapa po kampaniach produktowych w Google Ads
 21. Strategie pozyskiwania klientów: Najlepsze metody
 22. Profil firmy w Google
 23. Co to jest słowo kluczowe? Czyli wykorzystanie SEO w sprzedaży
 24. Pozycjonowanie stron w wyszukiwarce: Od podstaw do zaawansowanych technik
 25. Pozycjonowanie stron Kraków
 26. Reklama firmy w internecie: Skuteczny marketing online
 27. Google SEO: Kompleksowy przewodnik po optymalizacji i pozycjonowaniu stron
 28. SEM: Marketing w wyszukiwarkach dla początkujących i zaawansowanych
 29. Marketing szeptany: Od teorii do praktyki
 30. Szkolenia biznesowe: Klucz do sukcesu Twojej firmy
 31. Szkolenia z zarządzania: Kompleksowy przewodnik po kursach i metodach
 32. Zarządzanie czasem: Klucz do sukcesu w biznesie i życiu osobistym
 33. Rodzaje reklam: Skuteczne możliwości promocji
 34. Reklama Google: Skuteczna promocja w sieci
 35. Wsparcie sprzedaży: Strategie, metody i korzyści
 36. Szkolenia sprzedaż B2B: Jakie techniki, narzędzia i strategie
 37. Lejek sprzedażowy: Od budowy do optymalizacji
 38. Szkolenie z zarządzania ludźmi: Przewodnik po umiejętnościach menedżerskich i strategiach zarządzania
 39. Google Search Console: Ważne narzędzie w Twoim SEO
 40. Działania SEO: Kompleksowy przewodnik po optymalizacji dla wyszukiwarek
 41. Optymalizacja witryny pod kątem wyszukiwarek: Kompleksowy przewodnik
 42. Szkolenie z wystąpień publicznych: Skuteczna autoprezentacja
4.7/5 - (14 votes)

Zobacz też
inne wpisy

21 czerwca 2024

SEO jest takie ważne? Klucz…

Dowiedz się, dlaczego SEO jest takie ważne dla rozwoju Twojego biznesu? W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie każda firma stara się…

Więcej
SEO jest takie ważne
21 czerwca 2024

Sprzedaż dzięki SEO: Jak zwiększyć…

W dzisiejszym cyfrowym świecie każda firma, niezależnie od swojej wielkości, musi być widoczna online, aby skutecznie konkurować na rynku. Nie…

Więcej
Sprzedaż dzięki SEO
17 czerwca 2024

Pozycjonowanie strony internetowej: Klucz do…

Wprowadzenie do pozycjonowania strony internetowej Pozycjonowanie strony internetowej to fundamentalny element budowania obecności online. W dzisiejszych czasach, gdy rynek jest…

Więcej
pozycjonowanie stron internetowych
15 czerwca 2024

Artykuł SEO: Jak Optymalizacja Może…

W dzisiejszych czasach, artykuł SEO stał się nieodzownym elementem skutecznej strategii marketingowej w internecie. Jego głównym celem jest poprawa widoczności…

Więcej
artykuł seo
10 czerwca 2024

Audyt SEO Twojej strony: Klucz…

Wstęp do audytu SEO Audyt SEO to kompleksowy przegląd strony internetowej, mający na celu ocenę jej wydajności i zgodności z…

Więcej
Audyt SEO
09 czerwca 2024

SEO to Twój skuteczny dział…

Definicja SEO i jego kluczowe elementy SEO, czyli Search Engine Optimization, to zestaw technik i strategii mających na celu poprawę…

Więcej
SEO to Twój skuteczny dział handlowy

Wspieramy rozwój firm

Skontaktuj się z nami

  Zamów bezpłatną wycenę

  4.7/5 - (14 votes)