1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest SkyLeads, dostępne pod adresem https://skyleads.pl. Kontakt: e-mail: biuro@skyleads.pl.

2. Zakres zbieranych danych

Zbieramy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane przeglądarki oraz inne dane przekazane dobrowolnie przez użytkowników.

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji zamówień i świadczenia usług,
 • prowadzenia komunikacji z klientem,
 • marketingu bezpośredniego,
 • analizy statystycznej.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie:

 • zgody użytkownika,
 • konieczności realizacji umowy,
 • obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

5. Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji usług, w tym dostawcom usług IT, firmom kurierskim oraz prawniczym.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie gdy jest to konieczne i z odpowiednimi zabezpieczeniami.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9. Bezpieczeństwo danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

10. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@skyleads.pl.

11. Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być aktualizowana. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej wraz z odpowiednią informacją.

12. Pliki cookies

Strona używa plików cookies do zbierania informacji o użytkownikach w celach statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu.

13. Linki do innych stron

Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.